Wat is bewindvoering?

De hoofdtaak bij bewindvoering is het beheren en beschermen van alle bezittingen van de cliënt. Bij bewind mag de persoon niet meer geheel zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken.
Beschermingsbewind kan alleen via de kantonrechter worden toegewezen.

Bewindvoering is een maatregel die is vastgesteld in de wet. In de wet staat: "Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de Kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren".

Bij bewindvoering gaat het om de financiële belangen van een cliënt. De persoon zelf wordt niet onder bewind gesteld, maar wel zijn of haar eigendommen. Dit betekent dat wanneer iemand onder bewind is gesteld, hij of zij niet zelf mag beslissen over zijn bezittingen en vermogen. Je kunt hierbij denken aan: recht op loon of uitkering, uitgaven buiten het weekgeld om en het bezit van een (koop)huis.

Soms is het niet nodig is om alle goederen van iemand onder bewind te stellen; alleen voor bepaalde goederen is dan voldoende.

Grote stap

We zijn ons ervan bewust dat de maatregel bewindvoering een grote stap is. We willen graag de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen en duidelijk de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Ook beseffen we dat er schaamte kan heersen over schulden en/of bewindvoering. Samen kunnen we kijken hoe we hierin de beste weg kunnen vinden. Echter, wij zijn van mening dat het (tijdelijk) kwijtraken van het financiële overzicht iedereen kan overkomen.
Grote stap

Financiën in goede handen

Bij ons is je vermogen in goede handen. Minimaal één keer per jaar controleert de Kantonrechter of we de inkomsten en uitgaven van de cliënt op de juiste manier hebben beheerd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het contact met diegene die onder bewind staat goed blijft. Je moet je immers vrij voelen om alle vragen te kunnen en te durven stellen. Er kan dag en nacht meegekeken worden via OnView. In dit systeem is terug te lezen wat er met je inkomsten en uitgaven is gebeurd. We geven je hierbij graag de benodigde uitleg.

Wanneer iemand die onder bewind staat een financiële beslissing wil doen die meer dan € 1.500,- bedraagt, besluiten wij dit niet zelf, maar wordt die beslissing voorgelegd aan de Kantonrechter. Dit geeft meer zekerheid dat je vermogen in goede handen is. Dit zorgt voor een goed en betrouwbaar gevoel.

Handelingsbekwaam

Wanneer de goederen van iemand onder bewind zijn gesteld, blijft diegene handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij of zij wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals boodschappen doen, het sluiten van een huwelijk of het afsluiten van een contract. Alleen gaat dit na het uitspreken van het bewind in overleg met de bewindvoerder.